Vrijwaring

KLK Commerce B.V., gevestigd aan Van Coehoornstraat 26, 5916 PH Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

- KLK Commerce B.V.
- Van Coehoornstraat 26
- 5916 PH, Venlo
- info@inandoutdoormatch.com
- Kvk nummer: 94133212
- Btw nummer: NL866647636B01
- +31 6 17214173Persoonsgegevens die wij verwerken

KLK Commerce B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam
- Contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Andere persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch.

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KLK Commerce B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van je bestelling(en)
- Het afhandelen van je betaling(en)
- Het verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

KLK Commerce B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Geautomatiseerde besluitvorming

KLK Commerce B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KLK Commerce B.V.) tussen zit.

KLK Commerce B.V. gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens de softwareprogramma's Corenio. Deze software bestaat uit boekhoudkundige en zakelijke software. KLK Commerce B.V. gebruikt dit programma vanwege de focus op de industrie. Hierdoor is het programma zodanig ontworpen dat alleen informatie die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van KLK Commerce B.V. wordt verwerkt. KLK Commerce B.V. bewaart alleen persoonsgegevens van medewerkers die werkzaam zijn bij haar relaties. Onder relaties worden zowel klanten als leveranciers verstaan.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

KLK Commerce B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie | Bewaartermijn | Reden
--- | --- | ---
Personalia | Zolang actueel en/of relevant | KLK Commerce B.V. bewaart alleen de voor- en achternamen van contactpersonen. Onder contactpersonen worden verstaan de personen die betrokken zijn bij de volgende afdelingen van klanten en/of leveranciers: inkoop, verkoop, administratie en service.
Adresgegevens | Zolang actueel en/of relevant | KLK Commerce B.V. bewaart alleen adresgegevens van andere organisaties, bedrijven en/of instellingen. Deze blijven zolang de betreffende relatie op dit adres gevestigd is.
Contactgegevens | Zolang actueel en/of relevant | KLK Commerce B.V. bewaart alleen de contactgegevens van contactpersonen zoals beschreven onder 'personalia'. Contactgegevens zijn het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.Delen van persoonsgegevens met derden

KLK Commerce B.V. deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. KLK Commerce B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het meest voorkomende geval waarin KLK Commerce B.V. je persoonsgegevens deelt met derden betreft het uitbesteden van levering(en). Jouw contact- en adresgegevens worden in dat geval gedeeld met de leverancier die de levering(en) van goederen verzorgt. Dit kan zowel een leverancier van goederen betreffen die de levering namens KLK Commerce B.V. verzorgt als een externe vervoerder die KLK Commerce B.V. heeft ingeschakeld om de levering te verzorgen.